معرفی کتاب
بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (۳8)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (۳8)

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹4 شابک:- - قیمت: 9000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (۳8)   نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 8380E67     طی دوره تحت پوشش این بولتن، در بخش اظهارات کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل این گزارش‌ها منعکس شده است: استقبال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از لغو مجازات...

ادامه مطلب

 آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست درقبال ایران

آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست درقبال ایران

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 2 ـ 233 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 13000 تومان خرید    آلمان فدرال: سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه‌ای و سیاست درقبال ایران     نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیتألیف: بهزاد احمدی لفورکیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 7E634A5     در دهه 1990 بحث عمومی درباره سیاست خارجی آلمان بر سر این...

ادامه مطلب

روسیه‌شناسی

روسیه‌شناسی

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 5 ـ 232 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 17000 تومان خرید     روسیه‌شناسی     نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیگردآوری و تدوین: علیرضا نوریکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: BAE4228     روسیه به‌واسطة تاریخ پرفرارونشیب، جغرافیای گسترده، اقتصاد متنوع، فرهنگ مختلط، اجتماع مرکب،...

ادامه مطلب

 چشم‌انداز روابط ایران و چین

چشم‌انداز روابط ایران و چین

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 9 ـ 234 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 18000 تومان خرید    چشم‌انداز روابط ایران و چین   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیگردآوری و تدوین: حسین عسگریانکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 2E0FEF3     مدیریت روابط دوجانبه یکی از ویژگی‌های اصلی دستگاه دیپلماسی کشورها برای تنظیم روابط خارجی و...

ادامه مطلب

 چشم‌انداز روابط ایران و روسیه

چشم‌انداز روابط ایران و روسیه

  چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 6 ـ 235 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 17000 تومان خرید   چشم‌انداز روابط ایران و روسیه   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیگردآوری و تدوین: حسین عسگریانکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EB2BDF2   روابط ایران و روسیه در دوران پس از فروپاشی شوروی فارغ از ضرورت‌های ناشی از همجواری...

ادامه مطلب

 کالبدشکافی داعش (ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها، و پیامدها)

کالبدشکافی داعش (ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها، و پیامدها)

  چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹4 شابک: 8 ـ 231 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 17000 تومان خرید    کالبدشکافی داعش (ماهیت، ساختار تشکیلاتی، راهبردها، و پیامدها)   تألیف: سیدعلی نجاتنظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 8AE3B8B     در چند دهۀ اخیر، خاورمیانه و شمال آفریقا کانون بحران‌های...

ادامه مطلب

مدرنیته و تجربۀ تجدد در چین

مدرنیته و تجربۀ تجدد در چین

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۹4 شابک:  1 ـ 230 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 11500 تومان خرید   مدرنیته و تجربۀ تجدد در چین   نظارت و اجرا: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشیتألیف: دکتر ابوالفضل علمائی‌‏فرکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: D19183B   بی‌تردید برآمدن چین در قامت قدرت جهانی و توسعۀ شگرف این کشور در اواخر قرن بیستم،...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (37)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (37)

چاپ نخست: آبان ماه ۱۳۹4 شابک: - قیمت: 6000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (37)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 05AE1BF     طی دوره تحت پوشش این بولتن، سی‌امین جلسه شورای حقوق بشر از 14 سپتامبر تا 2...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (36)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (36)

چاپ نخست: شهریور ماه ۱۳۹4 شابک: - قیمت: 6000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (36)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 089F1AF   طی دوره تحت پوشش این بولتن، بیست‌ونهمین جلسه شورای حقوق بشر از 15 ژوئن تا 3...

ادامه مطلب

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (35)

بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (35)

چاپ نخست: خرداد ماه ۱۳۹4 شابک: - قیمت: 6000 تومان خرید   بولتن حقوق بشر: رویدادها و تحلیل‌ها (35)   اجرا: مؤسسة فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران ـ معاونت پژوهشی نظارت: دکتر محمودرضا گلشن‌پژوهگردآوری و تدوین: مرضیه عزیزیان کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: DF50BFF   طی دورة تحت پوشش این بولتن، بیست‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با...

ادامه مطلب

 علویان ترکیه؛ ارزیابی وضعیت اجتماعی و سیاسی

علویان ترکیه؛ ارزیابی وضعیت اجتماعی و سیاسی

چاپ نخست: اردیبهشت ماه ۱۳۹4 شابک: 8 ـ 228 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 10000 تومان خرید    علویان ترکیه؛ ارزیابی وضعیت اجتماعی و سیاسی   مؤلف: الیاس واحدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 44B49A0     علویان ترکیه از گروه‌های مذهبی پرجمعیت در جمهوری ترکیه هستند که به‌سبب پیوند فرهنگی عمیق با تصوف و عرفان اسلامی و دوستی قلبی با...

ادامه مطلب

امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه

امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 4 ـ 226 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 16000 تومان خرید   امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه   نویسنده: پینار بیلگینمترجم: عسگر قهرمان‌پورانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 1B22729     در سرتاسر قرن بیستم، خاورمیانه همواره منطقه‌ای آکنده از منازعات بی‌وقفه بود که توجه جهانی را به خود جلب کرد. تا آنجا که...

ادامه مطلب

 نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ (تأثیرات داخلی و بین‌المللی بر رفتار دولت)

نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ (تأثیرات داخلی و بین‌المللی بر رفتار دولت)

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک:0 ـ 224 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان خرید   نگاهی تطبیقی به سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ (تأثیرات داخلی و بین‌المللی بر رفتار دولت)   مترجم: عسگر قهرمانپورانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 945FF2D     تحولات جاری در نظام بین‏الملل، از جنگ‏های داخلی در آفریقا گرفته تا مذاکرات دشوار...

ادامه مطلب

 چشم‌انداز هم‌گرایی در اتحادیه اروپا و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران

چشم‌انداز هم‌گرایی در اتحادیه اروپا و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 1 ـ 227 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 12000 تومان خرید   چشم‌انداز هم‌گرایی در اتحادیه اروپا و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران   گردآوری و تدوین: بهزاد احمدی لفورکی انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: FD053C5       روند هم‌گرایی اروپایی از زمان شکل‌گیری جامعه ذغال و فولاد تاکنون به‌طور مستمر...

ادامه مطلب

 قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز

قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 3 ـ 223 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 13500 تومان خرید   قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز   نویسنده: دکتر جعفر حق‌پناه، سیمین شیرازی موگویی، شیوا علیزادهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 5E4D3B1       مناطق آسیای مرکزی و قفقاز ـ که اصطلاحاً «اوراسیا» هم خوانده می‌شوند ـ کانون‌های بلافصل...

ادامه مطلب

 ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس: منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس: منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

چاپ نخست: اسفند ماه 1393 شابک: 7 ـ 225 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: 11000 تومان خرید    ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس: منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مؤلف: علی جعفریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: F4E81FB     منطقۀ خاورمیانه و خلیج فارس، از مهم‌ترین مناطقی است که تمرکز و توجه بازیگران بین‌المللی را به خود جلب کرده است. موقعیت...

ادامه مطلب

 دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی لبنان

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی لبنان

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹3 شابک:۹ ـ ۲۲۱ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان خرید   دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی لبنان     تألیف: دکتر روح‌الأمین سعیدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: F66EC8A       تغییر و تحولات شگرف جهانی در عصر ارتباطات و اطلاعات که موجب افزایش بی‌سابقة پیوندها و تعاملات...

ادامه مطلب

 راهنمای راهبردی اندیشکده‌ها برای رسیدن به تأثیرگذاری سیاسی

راهنمای راهبردی اندیشکده‌ها برای رسیدن به تأثیرگذاری سیاسی

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹3 شابک:۶ ـ ۲۲۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان خرید    راهنمای راهبردی اندیشکده‌ها برای رسیدن به تأثیرگذاری سیاسی   نویسنده: اندرو سلیمترجم: بهزاد احمدی لفورکیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 4EB08C5     به جرأت می‌توان گفت اندیشکده‌ها یکی از پدیده‌های عصر جدید هستند. هرچند...

ادامه مطلب

 درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹3 شابک:۶ ـ ۲۱۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۵۶۰۰ تومان خرید        درآمدی بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران     تدوین: دکتر ابراهیم حاجیانی و حامد ایرانشاهیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: D96C0D3     یکی از ویژگی‌های برجستة دوران جدید موسوم به عصر جهانی شدن، افزایش روزافزون اهمیت...

ادامه مطلب

 سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل

سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل

  چاپ نخست: شهریور ماه ۱۳۹3 شابک:۹ ـ ۲۱۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۵۵۰۰ تومان خرید     سازمان‌های اطلاعاتی: چهارچوبی برای تحلیل   تألیف: دکتر مهدی میرمحمدی، مرتضی سالارکیاانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 26C71B0     جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ای پررقیب، نابسامان از لحاظ ترتیبات امنیتی، جولانگاه بازیگران...

ادامه مطلب


1
2
3
4
5
6
7
8
...
15
16
17