معرفی کتاب
 دیپلماسی در عصر جهانی شدن: از تئوری تا عمل

دیپلماسی در عصر جهانی شدن: از تئوری تا عمل

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۸ـ۲۱۵ـ۵۲۶ـ۹۶۴ـ۹۷۸ قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان خرید    دیپلماسی در عصر جهانی شدن: از تئوری تا عمل     نویسنده: پالین کر ـ جفری وایزمنمترجم: عباس کاردانانتشارت موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 57BC90F       شاید آنچه بیش از هر عامل دیگری بهره‌گیری از دیپلماسی را برای کشورها و به‌خصوص جمهوری اسلامی...

ادامه مطلب

 کتاب سیاست‌گذاری خارجی و پافشاری بر خطا

کتاب سیاست‌گذاری خارجی و پافشاری بر خطا

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۱ ـ ۲۱۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید    کتاب سیاست‌گذاری خارجی و پافشاری بر خطا   گردآوری و ویرایش: چارلز هرمانمترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: A6BAFBB       هر حوزة پژوهشی دربرگیرندة پرسش‌ها، مسائل و موضوعاتی است که همه از وجودشان باخبر و به...

ادامه مطلب

 دومینوی سقوط در خلیج فارس (بیداری چهارم در خاورمیانه؟)

دومینوی سقوط در خلیج فارس (بیداری چهارم در خاورمیانه؟)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۴ ـ ۲۱۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۷۵۰۰ تومان خرید   دومینوی سقوط در خلیج فارس (بیداری چهارم در خاورمیانه؟)     نویسنده: کریستوفر ام. دیویدسونمترجم: دکتر سید محمد هوشی‌سادات (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9339374       پژوهش برای خلق...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری (۴) (ویژة قوانین سایبری)

امنیت و جنگ سایبری (۴) (ویژة قوانین سایبری)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۲۱۰ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت:  ۱۲۰۰۰ تومان خرید   امنیت و جنگ سایبری (۴) (ویژة قوانین سایبری)     نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 4224EC0       فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات...

ادامه مطلب

 کتاب مرجع سیاست نفت

کتاب مرجع سیاست نفت

چاپ نخست: دی ماه ۱۳۹۲ شابک:۰ ـ ۲۰۸ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: (جلد معمولی): ۳۶۰۰۰ تومان       (جلد گالینگور): ۴۶۰۰۰ تومان خرید    کتاب مرجع سیاست نفت   گردآوری و ویرایش: رابرت لونیمترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: CE31609   این روزها به زحمت می‌توان روزنامه‌ای را پیدا یا برنامة اخباری را از...

ادامه مطلب

 بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)

بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۲۰۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان خرید   بالکان: بازیگران تأثیرگذار (اهداف، منافع و رویکردها)   تألیف: حسن عسگریانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 627F467     منطقة بالکان و به‌طور خاص بالکان غربی بی‌تردید، از جهات مختلف یکی از مناطق حساس و مهم در سطح جهان و عرصة بین‌المللی...

ادامه مطلب

 کتاب آبی (۵): ارزیابی قدرت نرم قطر

کتاب آبی (۵): ارزیابی قدرت نرم قطر

چاپ نخست: آبان 1۳۹۰ شابک:۶ ـ ۲۰۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۶۰۰۰ تومان خرید    کتاب آبی (۵): ارزیابی قدرت نرم قطر   مؤلف: حسین اصغری ثانیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آبیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: E6FC30D     قدرت نرم، اصطلاحی است که اولین بار پروفسور مولانا در کتاب «اطلاعات و ارتباطات جهانی: مرزهای نو در روابط بین‌الملل» در سال 1968 میلادی، آن را...

ادامه مطلب

 کتاب آبی (۶): نگاهی به ساختار و فرایند تصمیم‌سازی در نظام سیاسی آمریکا

کتاب آبی (۶): نگاهی به ساختار و فرایند تصمیم‌سازی در نظام سیاسی آمریکا

چاپ نخست: مهرماه 1۳۹۰ شابک:۹ ـ ۲۰۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۳۵۰۰ تومان خرید    کتاب آبی (۶): نگاهی به ساختار و فرایند تصمیم‌سازی در نظام سیاسی آمریکا   مؤلف: علیرضا صالحیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب آبیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 0AAD930     رسالت کار علمی در حوزه علوم اجتماعی این است که نسبت به پدیده‌هایی که با حیات جمعی سروکار دارند، شناختی...

ادامه مطلب

 سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت

سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۷ ـ ۱۹۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان خرید    سازمان‌های منطقه‌ای و مدیریت امنیت   نویسندگان: امیل جی کرچنر، روبرتو دومینگوئزمترجم: دکتر مجید عباسیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 14EF043       وضعیت و درماندگی سازمان‌های جهانی در حل مسائل و بحران‌های بین‌المللی،...

ادامه مطلب

 کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۳ ـ ۱۹۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۵۰۰ تومان خرید    کتاب اروپا (۱۲) (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)   گردآوری و تدوین: بهزاد احمدیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 1EEE42E    احزاب سیاسی از نیمه دوم سده نوزدهم در فضای سیاسی کشورهای اروپا پدیدار شده و قطب‌بندی حزبی را به یکی از...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:6 ـ 194 ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان خرید    امنیت و جنگ سایبری(۳) (ویژة سیاست‌ها و راهبردها)   نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 29F3D88       فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و اطلاعات...

ادامه مطلب

 امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)

چاپ نخست: بهمن ماه ۱۳۹۱ شابک:۲ـ ۱۸۹ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید   امنیت و جنگ سایبری(۲) (ویژة سلاح‌ها، جنگجویان، و حملات سایبری)   نظارت و تدوین: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهرانانتشارات موسسه ابرار مهاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید:  E0AA68E     فضای سایبر به‌عنوان زیرساخت جهانی ارتباطات و...

ادامه مطلب

 کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)

کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)

چاپ نخست: فروردین ماه ۱۳۹۲ شابک:۰ ـ ۱۹۶ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان خرید   کتاب آسیا (۸) (ویژه روابط ایران و هند)   گردآوری و تدوین: حسین عسگریانانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 619D2F14     شرایط امروز نظام بین‌‏الملل به‌گونه‏‌ای است که توسعه و بقای کشورهای واقع در هر منطقه، به میزان همکاری،...

ادامه مطلب

 کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)

کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۱ شابک:۹ ـ ۱۹۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان خرید   کتاب خاورمیانه (۹) (ویژه مسائل داخلی عربستان)   گردآوری و تدوین: حمیدرضا کمالیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب منطقه‌ایکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9BA5A9A     اهمیت ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی منطقه خاورمیانه به‌ویژه حوزه خلیج فارس بر کسی پوشیده نیست....

ادامه مطلب

 انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل

انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل

چاپ نخست: اسفند ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۹۰ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان خرید   انقلاب در کشورهای عربی: واکاوی ریشه‌ها و عوامل   تألیف و گردآوری: بهجت قُرَنیمترجم: الهام شوشتری‌زادهانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: EBE2833   این کتاب زادة آرزوی شکل دادن به یک ضد‌استدلال  در برابر «جدا‌انگاری  اعراب»...

ادامه مطلب

 ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)

ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۳ ـ ۱۸۲ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان خرید   ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۱)   نظارت و تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9D87893       کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از چهل مقاله منتخب...

ادامه مطلب

 کتاب مرجع امنیت انرژی

کتاب مرجع امنیت انرژی

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۰ ـ ۱۸۳ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت با جلد شومیز: ۳۸۰۰۰ تومانقیمت با جلد گالینگور: ۴۸۰۰۰ تومانخرید    کتاب مرجع امنیت انرژی   گردآوری و ویرایش: بنجامین سوواکول مترجم: علیرضا طیّبانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصی کد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: CF43D34    اصطلاح «امنیت انرژی» که تا همین چند سال پیش در بیرون از جمع...

ادامه مطلب

 ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)

ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۴ ـ ۱۸۵ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان خرید   ایران و اتحادیه اروپا: تجارب و چشم‌اندازها (جلد ۲)   نظارت و تدوین: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، ‌کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 9D87893    کتاب پیشِ رو مجموعه‌ای است از چهل مقاله منتخب از...

ادامه مطلب

مسلمانان روسیه

مسلمانان روسیه

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۷ ـ ۱۸۴ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۰۵۰۰ تومان خرید   مسلمانان روسیه مؤلف: دکتر سیده مطهره حسینیانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 0F52BF6   با توجه به حضور جمعیت زیادی از مسلمانان در کشور روسیه، بررسی وضعیت آنان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت قومی و دینی فدراسیون روسیه، از اولویت‌های سیاست خارجی...

ادامه مطلب

 رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد

رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد

چاپ نخست: آذر ماه ۱۳۹۱ شابک:۸ ـ ۱۸۷ ـ ۵۲۶ ـ ۹۶۴ ـ ۹۷۸ قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان خرید    رویارویی آمریکا با ایران پس از جنگ سرد مؤلف: دکتر سید مهدی حسینی متینانتشارات موسسه ابرار معاصر تهران، کتاب تخصصیکد بازیابی در کتابخانه دیجیتالی دید: 700A51E   به‌رغم تجربه تلخ ایران از روابط‌ با ایالات متحده آمریکا در دوره‌های مختلف تاریخی به‌ویژه در دورة پس از پیروزی انقلاب...

ادامه مطلب


1
2
3
...
5
6
7
8
9
...
15
16
17